Prijava


Pozabljeno geslo?
Registracija

Obvestilo | varstvo vinske trte ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA 26.6.2020

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni zlata trsna rumenica, beležimo najštevilčnejšo gostoto ličink v 1. razvojni stopnji (L1), manj pogoste so ličinke v L2.

Časovni termin obveznega zatiranja ličink napovedujemo v 14 dnevnem obdobju zadnjih dni meseca junija in prve dekade julija, ob popolnem zaključku cvetenja vinske trte.

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (FD). V žarišču, kjer so bile najdene okužene trte, obstaja velika verjetnost, da je v resnici okuženih več trt, ne kažejo pa še bolezenskih znamenj. Zaradi te nevarnosti je potrebno znižati populacijo prenašalca bolezni ameriškega škržatka na najnižjo možno raven. Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte:

  • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih,
  • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

V vinogradih za pridelavo grozdja v žariščih okužbe in varovalnih pasovih žarišč okužbe (razmejeno območje) ki je celotna vinorodna dežela Posavje, je obvezno najmanj 1 tretiranje:

  • Prvo tretiranje je treba opraviti, ko je trta povsem odcvetela, pri tem dajemo prednost pripravkoma MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha) ali SIVANTO PRIME (0,5 l/ha). Oba pripravka sta sistemična insekticida z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatirata ameriškega škržatka. Ostala registrirana sredstva so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).
  • Če je bil za prvo tretiranje uporabljen pripravek DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali EXIREL (60-75 ml/hl, oz. največ 0,9 l/ha), ki samo zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka, je potrebno opraviti tudi drugo tretiranje v drugem napovedanem roku, razen če je imetnik po prvem tretiranju spremljal ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so se na eno rumeno lepljivo ploščo ulovili manj kot 4 škržatki na teden. Drugo tretiranje opravite običajno dva do tri tedne po prvem in uporabite SIVANTO PRIME (ima prednost, če že ni bil uporabljen predhodno) ali EXIREL.

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od meseca julija dalje, ko izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha in jih menjamo na dva do tri tedne. V primeru večje površine vinograda število plošč ustrezno povečamo. Plošče pregledujemo na sedem do deset dni (do sredine septembra), ko so škržatki še prisotni v vinogradih. Pri tem ulove redno beležimo.

V vinogradih z ekološko pridelavo je potrebno obvezno opraviti od 2 do 3 tretiranja s pripravki na osnovi a.s. piretrin:

  • Prvo tretiranje je potrebno opraviti, ko je trta povsem odcvetela. Uporabite lahko FLORA VERDE (1,6 l/ha) ali BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha).
  • Drugo tretiranje opravite sedem do deset dni po prvem tretiranju. Uporabite FLORA VERDE ali BIOTIP FLORAL. Oba pripravka sta registrirana tudi proti grozdnim sukačem.
  • Tretje tretiranje se opravi od sedem do deset dni po drugem tretiranju, razen, če imetnik po drugem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovi, da so bili ulovljeni manj kot 4 odrasli škržatki na rumeno lepljivo ploščo na teden.

V brajdah in ohišnicah opravimo vsaj eno tretiranje po končanem cvetenju vinske trte s pripravkoma FLORA VERDE in BIOTIP FLORAL.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Če se po drugem tretiranju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba opraviti tudi tretje tretiranje.

Pomembno:

  • V matičnih vinogradih je treba prvo tretiranje opraviti takoj po končanem cvetenju trte, v trsnicah pa je okvirni rok zatiranja od sredine do konca junija.
  • Pri prvem in drugem tretiranju dajemo prednost pripravkoma MOSPILAN 20 SG ali SIVANTO PRIME, ki sta sistemična insekticida z rezidualnim delovanjem. Pri tem je treba upoštevati, da se lahko pripravka uporabita le enkrat v isti rastni dobi. Zatiranje pa lahko opravimo tudi s pripravkom MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha), s katerim obenem zatiramo tudi trtno uš. Delovanje ostalih sredstev registriranih za ta namen je krajše in so manj učinkovita (v povprečju delujejo le en teden).
  • V matičnih vinogradih je potrebno paziti na karenčno dobo.

Imetniki morajo spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra, kot je opisano predhodno.

POZOR: Sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so nevarna za čebele in ostale opraševalce. Uporabite jih lahko šele takrat, ko je trta popolnoma odcvetela. Njihov nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred tem pokosite tudi cvetočo podrast. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih za zatiranje ameriškega škržatka:

MOSPILAN 20 SG: Sredstvo Mospilan 20 SG se uporablja kot sistemični dotikalni in želodčni insekticid za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih. Priporočen odmerek je 0,375 kg/ha pri porabi vode do 1000 l/ha. Z njim se lahko tretira v fenološki fazi od konca cvetenja do faze, ko so jagode v velikosti graha in grozdiči povešeni (BBCH 69/75). Na istem zemljišču se ga sme uporabiti največ 1- krat v eni rastni dobi in samo na podlagi napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Sredstvo ima dovoljenje za nujne primere in se sme uporabljati od 01.05. do 31.08. 2020, skladno z navodili za uporabo.

SIVANTO PRIME: Sredstvo Sivanto prime se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 l/ha in pri porabi vode do 1000 l/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1-krat v eni rastni sezoni, v fenološki fazi razvoja trte od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69-81). Sredstva Sivanto prime se ne sme mešati s fungicidi iz kemične skupine azolov (DMI fungicidi), FRAC koda 3, kadar obstaja možnost zanosa na rastline, ki cvetijo, oziroma, ki privlačijo čebele. Takšna mešanica je čebelam nevarna!

MOVENTO SC 100: Sredstvo Movento SC 100 se lahko uporablja v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 l/ha in pri porabi vode 1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni in sicer v 14-dnevnem intervalu.

DECIS 2,5 EC: Sredstvo Decis 2,5 EC se lahko uporablja v odmerku 0,5 l/ha od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Z njim se tretira največ 1-krat na istem zemljišču v eni rastni dobi v vinogradih za pridelavo grozdja, oziroma 2-krat v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. Ne priporoča se mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata. Pri uporabi pripravka Decis 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvo je nevarno za čebele, z njim se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko tretira v nočnem času in sicer dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom. Pripravek Decis 2,5 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev. Decis 2,5 EC je registriran do 31.10.2021.

EXIREL: Pripravek Exirel vsebuje aktivno snov ciantraniliprol z dotikalnim in želodčnim delovanjem. Uporablja se na trti za pridelavo vinskega grozdja in sicer za zmanjševanje populacij ameriškega škržatka in drugih škržatkov iz rodu Cicadellidae v odmerku 60-75 ml/hl oz. največ 0,9 l/ha. S sredstvom se lahko v eni rastni dobi tretira največ dvakrat, v razmaku 14 dni, v razvojni fazi od začetka razvoja plodičev do mehčanja jagod (BBCH 71-85). Priporočena poraba vode je 500-1200 L/ha.

PRIPRAVKI NA OSNOVI AKTIVNE SNOVI PIRETRIN: Na osnovi aktivne snovi piretrin sta pri nas dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKGP uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujeta ta dva pripravka, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljata v ekoloških vinogradih.

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo v 0,16% koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo, tudi na spodnji strani listov. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva. Sredstvi sta nevarni za čebele! Sredstvi sta primerni za zmanjševanje populacij ameriškega škržatka. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca tretiranje ponovimo po 7 do 10 dneh. Oba pripravka imata dovoljenje tudi za zatiranje križastega in pasastega grozdnega sukača. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno 3 tretiranja.

STEWARD: Uporaba pripravka Steward je dovoljena le za zatiranje ličink stadijev od L1 do L3, vendar sredstvo le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. Uporabljamo ga v 0,015% koncentraciji, pri porabi vode 1000 l/ha. Sredstvo je nevarno za čebele. Uporabljamo ga lahko v oddaljenosti več kot 15 m od nadzemnih voda 1. reda in 5 m od nadzemnih voda 2. reda. Ne sme se ga uporabljati v času cvetenja trte ali podrasti.

Opozorilo: pripravki RELDAN 22 EC, PYRINEX M22, DASKOR 440 in DECIS v letu 2020 nimajo več dovoljenja za zatiranje ameriškega škržatka!

Pripravil: Domen Bajec, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (26.06.2020)

Besedilo je objavljeno na spletni strani http://agromet.mko.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=12027.


Prijavite se na novice

Se želite odjaviti?
Izdelava in trženje: Madison Systems 2011
O portalu
Kontakt
Pogoji uporabe | O piškotkih
Cenik oglaševanja
Vreme

Opozorilo

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja "piškotke".
Kaj so piškotki in katere uporabljamo preberite tukaj.
Ali dovolite shranjevanje piškotkov na vaš računalnik?

Vaša izbira se bo shranila na vaš računalnik.